Menu
WARRANTEK có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn, chứng nhận sản phẩm, quy trình, và hệ thống sẽ giúp khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh trên hầu hết các thị trường, qua đó giúp khách hàng vững tin vào sản phẩm của mình về chất lượng, độ an toàn tuân thủ các chuẩn mực về xã hội, môi trường và đạo đức kinh doanh. 

WARRANTEK hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn và chứng nhận trên các mô hình về nuôi trồng (nông, lâm nghiệp), các ngành sản xuất và các loại hình dịch vụ khác.