Menu

WARRANTEK cung cấp dịch vụ giám định cho các hàng hóa nông sản, thủy sản. Dịch vụ giám định của WARRANTEK sẽ giúp khách hàng giảm thiểu những rủi ro về lô hàng, tuân thủ những tiêu chí, thỏa thuận giao dịch thương mại.