Nông sản

Các trung tâm kiểm nghiệm tại Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, với đầy đủ thiết bị đa dạng và hiện đại để thực hiện phân tích, kiểm nghiệm với nhiều nền mẫu nông sản đáp ứng được nhiều chỉ tiêu và thời gian kiểm nghiệm trên các sản phẩm như:
- Gạo, các loại lúa mì
- Ngũ cốc, đậu
- Hạt tiêu; hạt điều
- Cà phê, trà
- Rau, củ, quả các loại
- Thịt, trứng, sữa
- Các loại nông sản khác
Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với đối tác (KIMDELTA) trong dự án về Kiểm tra Dư lượng (RMS) hỗ trọ các nhà nuôi trồng, chế biến và phân phối đáp ứng các yêu cầu của GlobalG.A.P., giúp các sản phẩm nông sản có thêm có giá trị thương mại.