Vệ Sinh Công Nghiệp

Vì vậy, để bảo vệ uy tín và thương hiệu của mình, các doanh nghiệp sản xuất luôn coi trọng việc kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh trên thực phẩm thông qua tiếp xúc với bề mặt thiết bị, dụng cụ, bề mặt nhà xưởng, tay công nhân, môi trường không khí và các bề mặt tiếp xúc trực tiếp khác.
Châu Âu và Mỹ đã đưa ra các quy chuẩn (EC2073/2005 của EU; USDA FSIS, FDA của Mỹ) về các tiêu chí an toàn cho thực phẩm đề cập đến vệc kiểm soát một số vi khuẩn trong thực phẩm như APC, SPC, Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii, v.v… và các độc tố vi nấm. Các tiêu chí này được áp dụng cho các sản phẩm đưa ra ngoài thị trường trong toàn thời gian sử dụng của sản phẩm.  
Tại Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam quy định rõ giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT. Ngoài ra, QCVN 8-3:2012/BYT cũng đưa ra quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lây nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 
Riêng tiêu chuẩn xây dựng dành cho mẫu vệ sinh công nghiệp được xây dựng dựa vào phụ lục IV của Thông tư 48/2013/ TT-BNNPTNT (26/12/2013).
Trung tâm kiểm nghiệm WARRANTEK, ngoài khả năng cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm mẫu vệ sinh công nghiệp theo các quy chuẩn trên, còn đưa ra những gợi ý về các phương pháp phù hợp nhất, được công nhận rộng rãi trên thị trường.