Dịch vụ tư vấn, chứng nhận

WARRANTEK hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn và chứng nhận trên các mô hình về nuôi trồng (nông, lâm nghiệp), các ngành sản xuất và các loại hình dịch vụ khác.