Nước

WARRANTEK với trang thiết bị, máy móc hiện đại và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kiểm nghiệm luôn tự tin cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm nước sinh hoạt và nước uống đóng chai (áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt đó là: QCVN 02:2009/BYT).
Ngoài ra, Trung tâm kiểm nghiệm của WARRANTEK thường xuyên cung cấp các dịch vụ kiểm nghiệm trên các nền mẫu nước thải công nghiệp. Các kết quả kiểm nghiệm sẽ giúp khách hàng kiểm soát được chất lượng nước thải từ cơ sở sản xuất, tuân thủ các cam kết bảo vệ môi trường.