Thức ăn chăn nuôi

Trung tâm kiểm nghiệm của WARRANTEK cung cấp các dịch vụ kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi, giúp cho khách hàng đảm bảo sản phẩm chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dưỡng chất cho từng giai đoạn sinh trưởng khác nhau của vật nuôi, không chất tăng trọng, chất cấm, qua đó sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.
- Phân tích các thành phần dinh dưỡng;
- Phân tích khoáng chất
- Phân tích độc tố vi nấm
- Phân tích kim loại nặng
- Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
- Phân tích dư lượng thuốc thú y và kháng sinh
- Phân tích dư lượng hormone tăng trưởng
- Phát hiện nguyên liệu biến đổi gien (GMO)
- Phân tích vi sinh