Thủy sản

WARRANTEK sẽ đại diện cho khách hàng kiểm soát chất lượng và tính an toàn các sản phẩm thủy hải sản ở các công đoạn từ đánh bắt, trang trại cho đến người tiêu dùng. Chúng tôi có các thiết bị hiện đại nhất hiện nay để nhận diện các mối nguy.
LC/MS/MS: phân tích những nhóm kháng sinh đặc thù trong ngành công nghiệp thủy sản như Amphenicol, Fluoroquinolone, Sulfonamide, Tetracycline, v.v…
GC/MS/MS: phân tích các nhóm bảo vệ thực vật trong thủy sản như Trifluralin, nhóm Chlor, Cúc, Lân, v.v… 
ICP/MS: phân tích các hàm lượng kim loại nặng tồn tại trong thủy sản đánh bắt và nuôi trồng
RT-PCR: phân tích các loại bệnh phổ biến trên tôm, cá tra và biến đổi gien (GMO) trên thủy sản
Ngoài ra, chúng tôi còn xác định các mối nguy về sinh học như: Tổng vi sinh vật hiếu khí (TPC), Escherichia coli, Coliform, Clostridium botulinum, Vibrio spp., v.v… và các chỉ tiêu hóa cổ điển khác (thành phần dinh dưỡng, tạp chất, ẩm độ, v.v...).
Mục tiêu hàng đầu của WARRANTEK là luôn phục vụ khách hàng trong việc đánh giá được hiện trạng nguyên liệu, thành phẩm giúp họ vững tin vào sản phẩm của mình.