Thực phẩm

Từ đó, việc kiểm nghiệm thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng, là khâu bắt buộc mà các nhà sản xuất và chế biến thực phẩm và tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm đều đã nhận thấy rõ. Đó cũng là hoạt động đánh giá và kiểm soát chất lượng sản phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kiểm nghiệm có thể được thực hiện ở bất kỳ khâu nào của quá trình sản xuất đến lưu hành sản phẩm:
- Kiểm nghiệm nguyên liệu để đánh giá nguyên liệu đầu vào
- Kiểm nghiệm thành phẩm và bán thành phẩm nhằm khẳng định phương pháp, công thức sản xuất, đạt điều kiện an toàn thực phẩm
- Kiểm nghiệm sau khi sản xuất để đảm bảo đáp ứng tất cả các chỉ tiêu quan trọng theo thỏa thuận giao thương
- Kiểm nghiệm trước khi tiến hành công bố sản phẩm (thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm sản xuất trong nước)
- Kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm định kỳ, đột xuất phục vụ thanh kiểm tra theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước
- Kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo yêu cầu của các hệ thống đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm như HACCP, ISO 22000
- Kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo chuẩn mực yêu cầu của các hệ thống nuôi trồng tốt như GlobalG.A.P., VietGAP

WARRANTEK với hệ thống phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2017 (số hiệu VILAS 686), và là một đơn vị dịch vụ được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước (Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường) đặt tại vị trí trọng điểm như Thành phố
Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm hơn hàng nghìn chỉ tiêu trên số lượng nền mẫu đa dạng và có thể kiểm tra sản phẩm của khách hàng và nhà cung cấp tuân theo tất cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước cũng như tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó duy trì kiểm soát chất lượng ở
mức tốt nhất.
Hệ thống trang thiết bị đầy đủ, hiện đại và nguồn nhân sự chuyên môn cao giúp chúng tôi thực hiện phân tích nhanh các nhóm chỉ tiêu hóa cổ điển, kim loại nặng, vi sinh, độc tố vi nấm, kháng sinh, phụ gia tăng trọng, phụ gia thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, GMO, chất gây dị ứng, v.v…  
Ngoài ra, dịch vụ 24/7 và nhận mẫu tận nơi nhằm giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian phân tích và chi phí phát sinh.